Dansk Skadefugle Kontrol har specialiseret sig i bekæmpelse af uønskede fuglevildt. Det kan være Duer, kragefugle og ikke mindst Måger mv. Tiderne har ændret sig og i takt med at mennesket i stigende grad ønsker havkig og udvider havnemiljøet, har vi trykket Kragefugle og Måger væk fra deres naturlige habitat. Desuden har fuglene vist en udpræget evne til at tilpasse sig miljø og indgår nemt i nye fysiske rammer. Kodeordet er MAD !

I de store havnebyer finder mågerne nemt føde og er altså helt fri for at jage/finde føde selv.

Måger og kragefugle er udpræget “skraldespands fugle” og overlever nemt på føderester som er efterladt efter fester osv. Måger – primært Sølvmågen som er en forholdsvis stor måge, har her rigtig god mulighed for at overleve uden selv at skulle flyve ud til havet og vådområder for at fouragere. Der er i de Danske større byer så meget madaffald og madspild at mågen på en nem og bekvem måde kan opfostre et stort sundt kuld unger. Situationen bliver ikke bedre af at der i de sidste tyve år har været en stigende tildens til at nybygge med flade tage og store flade områder. Her har mågen den bedste tænkelige mulighed for at placere en god rede til sin reproduktion. Mågen får typisk tre æg og med så stor en fødemulighed er dødligheden ringe. Altså optimale kår for at få store stærke unger på vingerne!

Måger og kragefugle er intelligente og har på lige fod med Chimpanser en “Episodisk hukommelse” Dette fænomen kan defineres som specifikke, personlige erindringer, der er knyttet til tid og sted. På alm. Dansk betyder det altså at Måger og kragefugle har en forholdsvis god langtidshukommelse. Dette bruger disse fugle i deres kamp for overlevelse og tilpasning i deres nye miljø. De kender feks. skraldebilen og lærer hurtigt hvornår pølsemanden åbner sin butik!

Duer er ikke udstyret med episodisk hukommelse og lever efter helt andre normer end Måger og Kragefugle. Duer er udpræget vanedyr og er helt afhængig af faste rutiner og simple ritualer. Dette gør at duen lever perfekt i storbyen hvor der findes masse mad og gode muligheder for at opfostre unger i trygge omgivelser. .

Duen har i naturen flere fjender og den befinder sig her midt i fødekæden. I byen er det helt anderledes. Her er der mange nemme overnatningsmuligheder for duen som gør at den er forholdsvis i sikkerhed. Den eneste fjende Duen har i storbyerne, er Vandrefalken som ligeledes i stigende grad er flyttet til byen af samme årsag: MAD!

Fælles for skadefuglende er at de på ligefod med mange andre dyr, bliver “præget” på deres omgivelser. Dette skal forståes sådan at det hustag i byen som Mågen bliver født på, bliver den ligeledes præget på. Den vil altid – hvis det er muligt, vende tilbage til området og allerhelst det selvsamme tag for at opforstre sine egne unger. Altså en cirkel som går igen og igen.

Derfor kræver en effektiv bekæmpelse en indsats over en kortere årrække.